Copyright © 2021   ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: joanna.kujawa@umk.pl; jan.kujawski@pwr.edu.pl
Rozprawy doktorskie w tematyce membranowej
 
Lidia Białończyk

Dissertation title: "Otrzymywanie bioetanolu z serwatki w reaktorze membranowym zespolonym z destylacją membranową (Production of bioethanol from whey in a membrane reactor coupled with membrane distillation)"

Supervisor: prof. dr hab. inż. Maria Tomaszewska

University: Faculty of Chemical Technology and Engineering, West Pomeranian University of Technology Szczecin, Poland

Joanna Kujawa

Dissertation title: "Właściwości hydrofobizowanych powierzchni proszków tlenków metali i membran ceramicznych z Al2O3, TiO2 i ZrO2"

Supervisor: dr hab. Wojciech Kujawski, prof. UMK

University: Faculty of Chemistry, Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland
Eliza Nazar

Dissertation title: "Synthesis and properties of nanospherical drug carriers"

Supervisor: prof. dr hab. Marek Bryjak

University: Wroclaw University of Science and Technology, Wrocław, Poland

Barbara Gilewicz-Łukasik

Dissertation title: "Elektrochemiczne uwodornianie olejów roślinnych w reaktorze membranowym"

Supervisor: prof. dr hab. Stanisław Koter

University: Faculty of Chemistry, Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland
Monika Kultys

Dissertation title: "Transport kwasów nieorganicznych przez membrany anionowymienne"

Supervisor: prof. dr hab. Stanisław Koter

University: Faculty of Chemistry, Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland
Agnieszka Miśkiewicz

Dissertation title: "Nowe znaczniki promieniotwórcze fazy ciekłej i stałej do zastosowań w badaniach procesów membranowych"

Supervisor: Prof. dr hab. inż. Grażyna Zakrzewska-Kołtuniewicz

University: Institute of Nuclear Chemistry and Technology, Poland
Katarzyna  Smolińska 

Dissertation title: "Nanostrukturalne membrany polimerowe zdolne do reagowania na bodźce ze środowiska zewnętrznego"

Supervisor: prof. dr hab. Marek Bryjak

University: Wroclaw University of Science and Technology, Wrocław, Poland

Marcin Palczyński

Dissertation title: "
Odsalanie wody metodą destylacji membranowej (Water desalination using membrane distillation)"

Supervisor: prof. dr hab. inż. Marek Gryta

University: Faculty of Chemical Technology and Engineering, West Pomeranian University of Technology Szczecin, Poland

Markus Busch

Dissertation title: "Development of narrow pore size ultrafiltration technology for pre-treatment of seawater for reverse osmosis desalination"

Supervisor: prof. dr hab. Marek Bryjak

University: Wroclaw University of Science and Technology, Wrocław, Poland
Agnieszka Łapin (Mientka)

Dissertation title: "Konwersja chlorku potasu do siarczanu potasu z wykorzystaniem reaktora membranowego (Conversion of potassium chloride to potassium sulfate with application of membrane reactor)"

Supervisor: prof. dr hab. inż. Maria Tomaszewska

University: Faculty of Chemical Technology and Engineering, West Pomeranian University of Technology Szczecin, Poland
Agnieszka Urbanowska

Dissertation title: "Usuwanie substancji organicznych z wody w zintegrowanym procesie wymiana jonowa - filtracja membranowa z wykorzystaniem membran ceramicznych"

Supervisor: prof. dr hab.inż. Małgorzata Kabsch-Korbutowicz

University: Institute of Environment Protection Engineering, Wroclaw University of Technology, Wrocław, Poland
Cezary Wojciechowski

Dissertation title: "Otrzymywanie i modyfikacje kapilarnych membran polisulfonowych i polietero-sulfonowych do celów biomedycznych i biotechnologicznych"

Supervisor: prof. dr hab.inż. Andrzej Chwojnowski

University: Institute of Environment Protection Engineering, Wroclaw University of Technology, Wrocław, Poland
Marta Barancewicz

Dissertation title: "Otrzymywanie etanolu w bioreaktorze membranowym (Ethanol production in membrane bioreactor)"

Supervisor: prof. dr hab. inż. Marek Gryta

University: Faculty of Chemical Technology and Engineering, West Pomeranian University of Technology Szczecin, Poland

Sławomir Porada

Dissertation title: "Preparation of carbon electrodes for water desalination using capacitive deionization"

Supervisor: prof. dr hab. Marek Bryjak

University: Wroclaw University of Science and Technology, Wrocław, Poland

Wirginia Tomczak

Dissertation title: "Badania rozdzielania brzeczek fermentacyjnych technikami membranowymi (Investigations on separation of fermentation broth using membrane techniques)"

Supervisor: prof. dr hab. inż. Marek Gryta

University: Faculty of Chemical Technology and Engineering, West Pomeranian University of Technology Szczecin, Poland


Małgorzata Kutyłowska

Dissertation title: "Prognozowanie parametrów procesu separacji membranowej z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych"

Supervisor: prof. dr hab.inż. Małgorzata Kabsch-Korbutowicz

University: Institute of Environment Protection Engineering, Wroclaw University of Technology, Wrocław, Poland
Sylwia Kliber

Dissertation title: "Usuwanie jonów bromkowych i bromianowych z wody z wykorzystaniem jonowymiennych procesów membranowych"

Supervisor: dr hab.inż. Jacek Wiśniewski, prof. PWr

University: Institute of Environment Protection Engineering, Wroclaw University of Technology, Wrocław, Poland
Michał Sasim

Dissertation title: "Zatężanie roztworów w procesie osmotycznej destylacji membranowej (Concentration of solution in osmotic membrane distillation)"

Supervisor: prof. dr hab. inż. Marek Gryta

University: Faculty of Chemical Technology and Engineering, West Pomeranian University of Technology Szczecin, Poland

Dominika Darowna

Dissertation title: "
Fotokatalityczne reaktory membranowe z membranami polimerowymi do oczyszczania wody i ścieków (Photocatalytic membrane reactors with polymeric membranes for water and wastewater treatment)"

Supervisor: prof. dr hab. inż. Sylwia Mozia

University: Faculty of Chemical Technology and Engineering, West Pomeranian University of Technology Szczecin, Poland

Magdalena Wójtowicz

Dissertation title: "Synteza i modyfikacja poliimidów do membranowej separacji gazów"

Supervisor: dr hab. inż. Aleksandra Wolińska-Grabczyk, prof. PAN

University: Center of Polymer and Carbon Materials Sciences, Polish Academy of Sciences

 
 
 
 
 
 
 
 
Konrad Dudziński

Dissertation title: "Metody wytwarzania i właściwości polisulfonowych i polieterosulfonowych membran półprzepuszczalnych na podłożu celulozowym przeznaczonych do suchych testów"

Supervisor: prof. dr hab.inż. Andrzej Chwojnowski

University: Institute of Biocybernetics and Biomedical Engineering, Polish Academy of Science, Warsaw, Poland
 
Piotr Kubica

Dissertation title: "Badanie wpływu cząstek materiałów porowatych na transport gazów w membranach heterogenicznych"

Supervisor: dr hab. inż. Aleksandra Wolińska-Grabczyk, prof. PAN

University: Center of Polymer and Carbon Materials Sciences, Polish Academy of Sciences

Paweł Biełuszka

Dissertation title: "Ekstrakcja uranu w układach z kontaktorami membranowymi"

Supervisor: Prof. dr hab. inż. Grażyna Zakrzewska-Kołtuniewicz

University: Institute of Nuclear Chemistry and Technology, Poland
Zostań członkiem PTMem
- szczegółowe informacje
Polskie Towarzystwo Membranowe
ENG
Kategorie
Wydarzenia
Minione wydarzenia
Członkostwo PTMem
Membrany w Polsce
Historia badań
Działania w zakresie membran
Membranowe ośrodki naukowe
Konferencje
Informacje na temat
nadchodzących konferencji
Oferty doktoratów,
staży podoktorskich
i oferty pracy
w tematyce membranowej
Prace doktorskie
w tematyce
membranowej
Edyta Rynkowska

Dissertation title:
"Innovative polymer-based membrane materials containing reactive (RILs) and polymerizable (PIL) ionic liquids"
Cotutelle PhD

Supervisor: dr hab. Wojciech Kujawski, prof. UMK
                  dr hab. Kateryna Fatyeyeva


Universities:
Faculty of Chemistry , Nicolaus Copernicus University in Torun, Torun, Poland
Faculty of Chemistry, Université de Rouen Normandie, Rouen, France

 
Anna Kujawska

Dissertation title:
"Efektywność perwaporacji, termoperwaporacji i destylacji membranowej w procesie usuwania lotnych związków organicznych z wody"

Supervisor: dr hab. Wojciech Kujawski, prof. UMK
       

University:
Faculty of Chemistry , Nicolaus Copernicus University in Torun, Torun, Poland