Copyright © 2021   ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: joanna.kujawa@umk.pl; jan.kujawski@pwr.edu.pl
Minione wydarzenia
Seminarium Naukowo - Techniczne
 
Firma Grundfos Sp. z o.o.,

Polskie Towarzystwo Membranowe

oraz
Zespół Membran i Technik Membranowych
Wydział Chemii UMK w Toruniu


mają zaszczyt zaprosić do udziału
w
Seminarium Naukowo - Technicznym

ZASTOSOWANIE INNOWACYJNYCH TECHNIK MEMBRANOWYCH
W PROCESACH UZDATNIANIA WODY I OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW


13 września 2016, godz. 9.30

Toruń - Hotel Uniwersytecki (ul. Szosa Chełmińska 83A)

Celem seminarium jest przedstawienie możliwości wykorzystania procesów membranowych w ochronie środowiska i w innych dziedzinach techniki.

MEMPEP 2016
Membrany i Procesy Membranowe w Ochronie Środowiska
15.06 - 18.06.2016, Zakopane

Zwycięzcy Konkursu Młodych Uczonych

Best oral presentation
Najlepsza prezentacja ustna


1 miejsce - Karina Snochowska
Politechnika Łódzka
(nagroda ufundowana przez Europejskie Towarzystwo Membranowe)


2 miejsce - Edyta Rynkowska
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
(nagroda ufundowana przez Polskie Towarzystwo Membranowe)

3 miejsce - Katarzyna Knozowska
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
(nagroda ufundowana przez Polskie Towarzystwo Membranowe)
Best poster
Najlepszy plakat


1 miejsce - Anna Grzeczkowicz
Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. M. Nałęcza
PAN, Warszawa

(nagroda ufundowana przez Europejskie Towarzystwo Membranowe)


2 miejsce - Katarzyna Rychlewska
Politechnika Śląska w Gliwicach
(nagroda ufundowana przez Polskie Towarzystwo Membranowe)


3 miejsce - Anna Siekierka
Politechnika Wrocławska
(nagroda ufundowana przez organizatorów)

Honorowe członostwo PTMem

Zarząd i członkowie PTMem podjęli decyzję o nadaniu tytułu
"Honorowego Członka Polskiego Towarzystwa Membranowego"
prof. dr. hab. inż. Marii Tomaszewskiej.

Uroczystość wręczenia wyróżnienia odbyła się w Zakopanym,
w dniu 16 czerwca 2016 roku, podczas obrad
XI Konferencji Naukowej
"Membrany i procesy membranowe w ochronie środowiska".

Konferencja naukowa w Kijowie
W dniach 2 - 4 grudnia 2015 w Kijowie (Ukraina) odbyła się ukraińsko-polska konferencja naukowa, współorganizowana przez Polskie Towarzystwo Membranowe.
"Membrane and Sorption Processes and Technologies"
Polskie Towarzystwo Membranowe
Honorowe członkostwo PTMem
Zarząd i członkowie PTMem podjęli decyzję o nadaniu tytułu
"Honorowego Członka Polskiego Towarzystwa Membranowego" następującym osobom:
prof. dr hab. Annie Narębskiej,
prof. dr. hab. inż. Tomaszowi Winnickiemu
prof. dr. hab. inż. Michałowi Bodzkowi

Uroczystość wręczenia wyróżnień odbyła się w Przysieku
k/Torunia, w dniu 19 października 2015 roku, podczas obrad
XIII Ogólnopolskiej Szkoły Membranowej.
Na zdjęciu od lewej strony -
prof. Tomasz Winnicki, prof. Anna Narębska,
prof. Michał Bodzek, dr hab. Wojciech Kujawski (Prezes PTMem).
XIII Ogólnopolska Szkoła Membranowa
W dniach 18 - 21 Października 2015 w Przysieku k. Torunia odbyła się XIII Ogólnopolska Szkoła Membranowa

„Innowacyjne rozwiązania w membranowych procesach rozdzielczych”

Projekt dofinansowany przez MNiSW ze środków finansowych
na działalność upowszechniającą naukę
Nowy zarząd Polskiego Towarzystwa Membranowego na kadencję 03.2015-02.2019
W dniu 20.03.2015 odbyło się Walne Zebranie Członków PTmem.
W wyniku głosowań, a następnie ukonstytuowania się poszczególnych organów, wybrane zostały następujące osoby do organów PTMem:

Zarząd:

Wojciech Kujawski - Prezes
Sylwia Mozia - Wiceprezes

Marek Bryjak - Skarbnik
Maciej Szwast - Sekretarz

Grażyna Zakrzewska-Kołtuniewicz - członek Zarządu
Aleksandra Wolińska-Grabczyk - członek Zarządu
Andrzej Piątkiewicz - członek Zarządu

Komisja Rewizyjna:

Krystyna Konieczny - Przewodnicząca
Marek Roguski - członek
Michał Zalewski - członek

Sąd Koleżeński:

Michał Bodzek - Przewodniczący
Władysław Judycki - członek
Wojciech Piątkiewicz - członek
ENG
Zostań członkiem PTMem
- szczegółowe informacje
Kategorie
Wydarzenia
Minione wydarzenia
Członkostwo PTMem
XIV Szkoła Membranowa
„Od badań podstawowych do wdrożenia”
22 - 25 października 2017r., Wilga k. Warszawy
Honorowe członostwo PTMem

Prof. dr. hab. inż. Wojciech Piątkiewicz podczas XIV Szkoły Membranowej został wyróźniony tutyłem "Honorowego Członka Polskiego Towarzystwa Membranowego".

Uroczystość wręczenia wyróżnienia odbyła się w Wildze k. Warszawy,
w dniu 24 października 2017 roku, podczas obrad
XIV Szkoły Membranowej "Od badań podstawowych do wdrożenia"

Na zdjęciu od lewej: dr hab. Wojciech Kujawski, prof. UMK (prezes PTMem)
i prof. dr. hab. inż. Wojciech Piątkiewicz
Membrany w Polsce
Historia badań
Działania w zakresie membran
Membranowe ośrodki naukowe
Konferencje
Informacje na temat
nadchodzących konferencji
Oferty doktoratów,
staży podoktorskich
i oferty pracy
w tematyce membranowej
Prace doktorskie
w tematyce
membranowej
Konferencja - MEMPEP 2018
Nagrodzenie, wyróżnieni...
Travel Grant Award - sponsor - Europejskie Towarzystwo Membranowe
Ewelina Chrzanowska
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Katarzyna Knozowska
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Najlepszy poster - Młodzi Naukowcy
I nagroda - sponsor - Europejskie Towarzystwo Membranowe

Kacper Szymański
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szczecin

Kacper Szymański, Paulina Sienkiewicz, Dominika Darowna, Manu Jose, Sylwia Mozia
Investigation on antifouling properties of polyethersulfone membranes modified with Fe3O4 - trisodium citrate nanoparticles
II nagroda - sponsor - Membranes (MDPI)

Anna Lempart
Politechnika Śląska, Gliwice

Anna Lempart, Edyta Kudlek, Mariusz Dudziak
Nanofiltration treatment of swimming pool water in the aspect of the phenolic micropollutants elimination
III nagroda - sponsor - Polskie Towarzystwo Membranowe

Konrad Ćwirko
Akademia Morska, Szczecin

Elwira Tomczak, Władysław Kamiński, Konrad Ćwirko
Two-level factorial experiments in the ultrafiltration of oil-water emulsions
Najlepsza prezentacja ustna - Młodzi Naukowcy
I nagroda - sponsor - Europejskie Towarzystwo Membranowe

Anna Siekierka
Politechnika Wrocławska, Wrocław

Anna Siekierka, Marek Bryjak
Hybrid Capacitive Deionization for selective capturing of lithium ions from aqueous solutions
II nagroda - sponsor - Membranes (MDPI)

Katarzyna Knozowska
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Katarzyna Knozowska, Joanna Kujawa, Wojciech Kujawski
Composite membranes based on PDMS and PEBA applied in pervaporative separation of binary organic mixtures
III nagroda - sponsor - Membranes (MDPI)

Mateusz Szczygiełda
Politechnika Poznańska, Poznań

Mateusz Szczygiełda, Krystyna Prochaska
Recovery of alpha-ketoglutaric acid from multi-component model solutions: impact of initial composition of diluate solution on the efficiency of the EDBM process

Doktorantka z Torunia wyróżniona
Travel Grant - pdf
Z przyjemnością informujemy, iż mgr Edyta Rynkowska, doktorantka z Zespołu Membran i Technik Membranowych Wydziału Chemii UMK w Toruniu otrzymała Travel Grant z czasopisma MDPI Membranes. Grant zostanie wykorzystany na dofinansowanie udziału w konferencji Euromembrane 2018 w Walencji (Hiszpania).
Honorowe członostwo PTMem

Prof. dr. hab. inż. Krystyna Konieczny podczas konferencji naukowej “Membrany i Procesy Membranowe w Ochronie Środowiska” została wyróźniony tutyłem "Honorowego Członka Polskiego Towarzystwa Membranowego".

Uroczystość wręczenia wyróżnienia odbyła się w Zakopanem,
w dniu 14 czerwca 2018 roku, podczas obrad konferencji naukowej “Membrany i Procesy Membranowe w Ochronie Środowiska” 

Konferencja - 6th International Scientific Conference on  
Pervaporation, Vapor Permeation, Gas Separation, and Membrane  
Distillation
- szczegóły