Copyright © 2019   ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: joanna.kujawa@umk.pl; jan.kujawski@pwr.edu.pl
Konferencje
 
 
Zostań członkiem PTMem
- szczegółowe informacje
Polskie Towarzystwo Membranowe
ENG
Kategorie
Wydarzenia
Minione wydarzenia
Członkostwo PTMem
Membrany w Polsce
Historia badań
Działania w zakresie membran
Membranowe ośrodki naukowe
Konferencje
Informacje na temat
nadchodzących konferencji
Oferty doktoratów,
staży podoktorskich
i oferty pracy
w tematyce membranowej
Prace doktorskie
w tematyce
membranowej
2020
10th International Membrane Science & Technology Conference, IMSTEC2020
February 2 - 6, 2020,Syndey (Australia)
website of the conference
15th August 2019 - Abstract Submission Deadline
Link - Abstract Submission
15th October 2019 - Notification of Abstract Acceptance
Flyer - pdf file
International Congress for Membrane and Electromembrane
Processes, MELPRO2020

April 19 - 22, 2020,Prague (Czech Republic)
website of the conference
website of the conference
29th February 2020 - Early bird registrations
Link - Abstract Submission
31st January 2020 - Abstract submissions deadline
Nanofiltration 2020
July 7 - 10, 2020, Achalm (Germany)