Polskie Towarzystwo Membranowe
Copyright © 2021   ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: joanna.kujawa@umk.pl; jan.kujawski@pwr.edu.pl
PTMem Membership
Członkostwo PTMem
 
Roczna opłata członkowska: 100 PLN
Roczna opłata członkowska dla doktorantów*: 50 PLN
Roczna opłata członkowska dla studentów*: 25 PLN
*Status studenta musi być potwierdzony kopią legitymacji studenckiej lub słuchacza studiów doktoranckich.
Opłatę za członkostwo w PTMem prosimy wpłacać na konto:

Bank BGŻ BNP Paribas

35 2030 0045 1110 0000 0404 9710

Tytułem: "Opłata członkowska za rok, Imię i Nazwisko"
Deklaracja członkowska
Statut PTMem
Podpisany skan deklaracji prosimy przesłać  na adres: maciej.szwast@pw.edu.pl
Zostań członkiem PTMem
- szczegółowe informacje
ENG
Kategorie
Wydarzenia
Minione wydarzenia
Członkostwo PTMem
Membrany w Polsce
Historia badań
Działania w zakresie membran
Membranowe ośrodki naukowe
Konferencje
Informacje na temat
nadchodzących konferencji
Oferty doktoratów,
staży podoktorskich
i oferty pracy
w tematyce membranowej
Prace doktorskie
w tematyce
membranowej