Polskie Towarzystwo Membranowe
Copyright © 2021   ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: joanna.kujawa@umk.pl; jan.kujawski@pwr.edu.pl
Zarząd
Zarząd na kadencję 03.2019 - 02.2023
 
Prezes

Wiceprezes


Członek Zarządu

Członek ZarząduSekretarz

Skarbnik
Wojciech Kujawski

Sylwia Mozia


Grażyna Zakrzewska-Kołtuniewicz

Aleksandra Wolińska-GrabczykMaciej Szwast

Marek Bryjak
Komisja rewizyjna:
Przewodnicząca

Członek

Członek

Członek
Krystyna Konieczny

Ludomira Granicka

Władysław Judycki

Andrzej Chwojnowski
Sąd koleżeński:
Przewodniczący

Członek

Członek

Członek
Wojciech Piątkiewicz

Agnieszka Gadomska-Gajadhur

Anna Kowalik-Klimczak

Daniel Polak
Zostań członkiem PTMem
- szczegółowe informacje
ENG
Kategorie
Wydarzenia
Minione wydarzenia
Członkostwo PTMem
Membrany w Polsce
Historia badań
Działania w zakresie membran
Membranowe ośrodki naukowe
Konferencje
Informacje na temat
nadchodzących konferencji
Oferty doktoratów,
staży podoktorskich
i oferty pracy
w tematyce membranowej
Prace doktorskie
w tematyce
membranowej