Copyright © 2021   ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: joanna.kujawa@umk.pl; jan.kujawski@pwr.edu.pl
PhD thesis in membrane field
Categories
News
Past News
PTMem membership
 
Lidia Białończyk

Dissertation title: "Otrzymywanie bioetanolu z serwatki w reaktorze membranowym zespolonym z destylacją membranową (Production of bioethanol from whey in a membrane reactor coupled with membrane distillation)"

Supervisor: prof. dr hab. inż. Maria Tomaszewska

University: Faculty of Chemical Technology and Engineering, West Pomeranian University of Technology Szczecin, Poland

Joanna Kujawa

Dissertation title: "Właściwości hydrofobizowanych powierzchni proszków tlenków metali i membran ceramicznych z Al2O3, TiO2 i ZrO2"

Supervisor: dr hab. Wojciech Kujawski, prof. UMK

University: Faculty of Chemistry, Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland
Eliza Nazar

Dissertation title: "Synthesis and properties of nanospherical drug carriers"

Supervisor: prof. dr hab. Marek Bryjak

University: Wroclaw University of Science and Technology, Wrocław, Poland

Markus Busch

Dissertation title: "Development of narrow pore size ultrafiltration technology for pre-treatment of seawater for reverse osmosis desalination"

Supervisor: prof. dr hab. Marek Bryjak

University: Wroclaw University of Science and Technology, Wrocław, Poland
Agnieszka Łapin (Mientka)

Dissertation title: "Konwersja chlorku potasu do siarczanu potasu z wykorzystaniem reaktora membranowego (Conversion of potassium chloride to potassium sulfate with application of membrane reactor)"

Supervisor: prof. dr hab. inż. Maria Tomaszewska

University: Faculty of Chemical Technology and Engineering, West Pomeranian University of Technology Szczecin, Poland
Agnieszka Urbanowska

Dissertation title: "Usuwanie substancji organicznych z wody w zintegrowanym procesie wymiana jonowa - filtracja membranowa z wykorzystaniem membran ceramicznych"

Supervisor: prof. dr hab.inż. Małgorzata Kabsch-Korbutowicz

University: Institute of Environment Protection Engineering, Wroclaw University of Technology, Wrocław, Poland
Cezary Wojciechowski

Dissertation title: "Otrzymywanie i modyfikacje kapilarnych membran polisulfonowych i polietero-sulfonowych do celów biomedycznych i biotechnologicznych"

Supervisor: prof. dr hab.inż. Andrzej Chwojnowski

University: Institute of Environment Protection Engineering, Wroclaw University of Technology, Wrocław, Poland
Marta Barancewicz

Dissertation title: "Otrzymywanie etanolu w bioreaktorze membranowym (Ethanol production in membrane bioreactor)"

Supervisor: prof. dr hab. inż. Marek Gryta

University: Faculty of Chemical Technology and Engineering, West Pomeranian University of Technology Szczecin, Poland

Sławomir Porada

Dissertation title: "Preparation of carbon electrodes for water desalination using capacitive deionization"

Supervisor: prof. dr hab. Marek Bryjak

University: Wroclaw University of Science and Technology, Wrocław, Poland

Wirginia Tomczak

Dissertation title: "Badania rozdzielania brzeczek fermentacyjnych technikami membranowymi (Investigations on separation of fermentation broth using membrane techniques)"

Supervisor: prof. dr hab. inż. Marek Gryta

University: Faculty of Chemical Technology and Engineering, West Pomeranian University of Technology Szczecin, Poland


Małgorzata Kutyłowska

Dissertation title: "Prognozowanie parametrów procesu separacji membranowej z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych"

Supervisor: prof. dr hab.inż. Małgorzata Kabsch-Korbutowicz

University: Institute of Environment Protection Engineering, Wroclaw University of Technology, Wrocław, Poland
Sylwia Kliber

Dissertation title: "Usuwanie jonów bromkowych i bromianowych z wody z wykorzystaniem jonowymiennych procesów membranowych"

Supervisor: dr hab.inż. Jacek Wiśniewski, prof. PWr

University: Institute of Environment Protection Engineering, Wroclaw University of Technology, Wrocław, Poland
Michał Sasim

Dissertation title: "Zatężanie roztworów w procesie osmotycznej destylacji membranowej (Concentration of solution in osmotic membrane distillation)"

Supervisor: prof. dr hab. inż. Marek Gryta

University: Faculty of Chemical Technology and Engineering, West Pomeranian University of Technology Szczecin, Poland

Dominika Darowna

Dissertation title: "
Fotokatalityczne reaktory membranowe z membranami polimerowymi do oczyszczania wody i ścieków (Photocatalytic membrane reactors with polymeric membranes for water and wastewater treatment)"

Supervisor: prof. dr hab. inż. Sylwia Mozia

University: Faculty of Chemical Technology and Engineering, West Pomeranian University of Technology Szczecin, Poland

Magdalena Wójtowicz

Dissertation title: "Synteza i modyfikacja poliimidów do membranowej separacji gazów"

Supervisor: dr hab. inż. Aleksandra Wolińska-Grabczyk, prof. PAN

University: Center of Polymer and Carbon Materials Sciences, Polish Academy of Sciences

 
 
 
 
 
 
 
 
Konrad Dudziński

Dissertation title: "Metody wytwarzania i właściwości polisulfonowych i polieterosulfonowych membran półprzepuszczalnych na podłożu celulozowym przeznaczonych do suchych testów"

Supervisor: prof. dr hab.inż. Andrzej Chwojnowski

University: Institute of Biocybernetics and Biomedical Engineering, Polish Academy of Science, Warsaw, Poland
 
Polish Membrane Society
Join PTMem
- details
PL
Membranes in Poland
History of membrane research
Membrane activities
Membrane research centers
Conferences
Information about
upcoming conferences
PhD, Postdoc and Job
Opportunities
In membrane field
PhD thesis in
membrane field
Archives of PhD thesis
Piotr Kubica

Dissertation title: "Badanie wpływu cząstek materiałów porowatych na transport gazów w membranach heterogenicznych"

Supervisor: dr hab. inż. Aleksandra Wolińska-Grabczyk, prof. PAN

University: Center of Polymer and Carbon Materials Sciences, Polish Academy of Sciences

Paweł Biełuszka

Dissertation title: "Ekstrakcja uranu w układach z kontaktorami membranowymi"

Supervisor: Prof. dr hab. inż. Grażyna Zakrzewska-Kołtuniewicz

University: Institute of Nuclear Chemistry and Technology, Poland
Barbara Gilewicz-Łukasik

Dissertation title: "Elektrochemiczne uwodornianie olejów roślinnych w reaktorze membranowym"

Supervisor: prof. dr hab. Stanisław Koter

University: Faculty of Chemistry, Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland
Monika Kultys

Dissertation title: "Transport kwasów nieorganicznych przez membrany anionowymienne"

Supervisor: prof. dr hab. Stanisław Koter

University: Faculty of Chemistry, Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland
Agnieszka Miśkiewicz

Dissertation title: "Nowe znaczniki promieniotwórcze fazy ciekłej i stałej do zastosowań w badaniach procesów membranowych"

Supervisor: Prof. dr hab. inż. Grażyna Zakrzewska-Kołtuniewicz

University: Institute of Nuclear Chemistry and Technology, Poland
Katarzyna  Smolińska 

Dissertation title: "Nanostrukturalne membrany polimerowe zdolne do reagowania na bodźce ze środowiska zewnętrznego"

Supervisor: prof. dr hab. Marek Bryjak

University: Wroclaw University of Science and Technology, Wrocław, Poland

Marcin Palczyński

Dissertation title: "
Odsalanie wody metodą destylacji membranowej (Water desalination using membrane distillation)"

Supervisor: prof. dr hab. inż. Marek Gryta

University: Faculty of Chemical Technology and Engineering, West Pomeranian University of Technology Szczecin, Poland

Edyta Rynkowska

Dissertation title:
"Innovative polymer-based membrane materials containing reactive (RILs) and polymerizable (PIL) ionic liquids"
Cotutelle PhD

Supervisor: dr hab. Wojciech Kujawski, prof. UMK
                  dr hab. Kateryna Fatyeyeva


Universities:
Faculty of Chemistry , Nicolaus Copernicus University in Torun, Torun, Poland
Faculty of Chemistry, Université de Rouen Normandie, Rouen, France

 
Anna Kujawska

Dissertation title:
"Efektywność perwaporacji, termoperwaporacji i destylacji membranowej w procesie usuwania lotnych związków organicznych z wody"

Supervisor: dr hab. Wojciech Kujawski, prof. UMK
       

University:
Faculty of Chemistry , Nicolaus Copernicus University in Torun, Torun, Poland