Polskie Towarzystwo Membranowe
Polish Membrane Society
Scientific conference